آغاز همکاری با بانک حکمت ایرانیان و پست بانک ایران

گروه صنعتی دنا همکاری خود با بانک حکمت ایرانیان و پست بانک ایران در زمینه طرح پول خرد الکترونیک آغاز کرد.

هدف از اجرای این طرح، حذف پول خرد از مبادلات و خریدهای روزمره شهروندان و آسایش و سهولت پرداخت‌های آنان می‌باشد.  این تکنولوژی جدید ابزاری نو و سودمند برای مردم، بانک‌ها و صاحبان کسب و کار می‌باشد.
گروه صنعتی دنا تنها مجری طرح پول خرد الکترونیکی است.