دستگاه‌هاي پرداخت POS


چرا دستگاه‌هاي پرداخت POS denapay

در بازار رقابتي امروز مشتري علاوه بر انتظارات خود از محصول يا خدمتي که مي‌خواهد بخرد، به دنبال فروشنده‌اي مي‌گردد که بتواند براي او امتیاز و مزاياي ويژه‌اي ارائه دهد. اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي‌کند که براي کالا / خدمت شما کالا يا خدمت مشابه موجود و عرضه‌کنندگان متعددي براي آن وجود داشته باشد. در اين صورت شما براي اينکه مشتري را ترغيب کنید که از شما خريد کند باید به او امتيازاتي بدهيد. در اينجا سئوالاتي براي شما مطرح است:

·         چگونه مي‌خواهيد مشتري را ترغيب نماييد که از شما خريد نمايد؟

·         چگونه مي‌خواهيد مشتريانتان را حفظ کنيد؟

·         براي اهداف بالا چه ميزان حاضريد هزينه کنيد؟

  • براي تبليغ و تروبج محصول / خدمت خود از چه رويکردهايي استفاده کرده‌ايد؟ چند درصد موفق بوده‌ايد؟

 

ما شما را براي پاسخگويي به این نيازها از طربق راه‌حل‌هاي زير کمک مي‌کنيم :

·         کوپن

·         چوب خط

·         سبد امتيازات

·         جايزه ويژه (اشانتيون)