پول خرد الکترونیکیdenapay

مرحله اول

هنگام خروج از فروشگاه مبلغ خرید را مشاهده نمایید

مرحله دوم

کارت را به دستگاه نزدیک کنید. به یاد داشته باشید برای خریدهای بالای 500،000 ریال ورود رمز الزامیست.

مرحله سوم

با شنیدن صدای بیپ خرید شما تمام شده است

مرحله چهارم

صبر کنید امتیاز و جوایزتان فراموش نشود

سریع:

در کسری از ثانیه می توانید به فروشنده پرداخت کنید و دیگر نیاز نیست دنبال پول خرد بگردید.

ایمن:

نگران امنیت کارت خود نباشید وقتی کارت دست شماست و نیازی نیست آنرا به فروشنده بدهید خیالتان راحت خواهد بود.

پر از امکانات:

هنگام پرداخت با denapay به سبد امتیازات شما اضافه می شود. همانجا قرعه کشی انجام می گردد. فروشنده به شما مشتری پر خرید، جایزه ویژه (اشانتیون) می دهد.تخفیف میگیرید و کلی مزایای دیگر...

در دسترس:

بانک های صادر کننده کارت

بانک حکمت ایرانیان

بانک های صادر کننده کارت